pyoneplay

ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ သစ္စာနန်းတော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပွဲအခမ်းအနား

ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ သစ္စာနန်းတော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပွဲအခမ်းအနား

(၁၈.၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်တွင် ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ သစ္စာနန်းတော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပွဲအခမ်းအနားကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။