pyoneplay

မြို့ပြမုဆိုးများရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား

မြို့ပြမုဆိုးများရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်တွင် မြို့ပြမုဆိုးများရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်..