pyoneplay

ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)ရိုက်ကူးသော သမီးသမက် ခမည်းခမက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပြပွဲအခမ်းအနား

ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)ရိုက်ကူးသော သမီးသမက် ခမည်းခမက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပြပွဲအခမ်းအနား

(၄.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်တွင် ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)ရိုက်ကူးသော သမီးသမက် ခမည်းခမက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပြပွဲအခမ်းအနားကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။