pyoneplay

ကယန်းဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးကို ရိုးရာ မပျောက်သွားအောင် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့မှုအပေါ် ဒိုင်လူကြီးများရဲ့ သုံးသပ်ချက်

ကယန်းဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးကို ရိုးရာ မပျောက်သွားအောင် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့မှုအပေါ် ဒိုင်လူကြီးများရဲ့ သုံးသပ်ချက်

(၁၁.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့ Style Secret အစီအစဉ်မှာ ကယန်းဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးကို ရိုးရာမပျောက်သွားအောင် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့မှုအပေါ် ဒိုင်လူကြီးများရဲ့ သုံးသပ်ချက် ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။