pyoneplay

ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ် အတွေ့အကြုံများအကြောင်း

ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ် အတွေ့အကြုံများအကြောင်း

(၁၇.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့ Style Secret အစီအစဉ်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ် အတွေ့အကြုံများအကြောင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။