pyoneplay

Latest video from Road To Success

သင့်ဝန်ထမ်းတွေ သင်နဲ့အတူတူရှိနေဖို့
သင့်ဝန်ထမ်းတွေ သင်နဲ့အတူတူရှိနေဖို့ 5:25

၂၆.၄.၂၀၁၈ ရက်နေ့ Road To Success အစီအစဉ်မှာ ဆရာဦးသ...

Shifting Paradigm (ရှုထောင့်ပြောင်းကြည့်ခြင်း)
Shifting Paradigm (ရှုထောင့်ပြောင်းကြည့်ခြင်း) 4:2

(၂၅.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Road To Success အစီအစဉ်မှာ ဆရာဦး...

လူကအလုပ်ကိုနိုင်ခြင်း
လူကအလုပ်ကိုနိုင်ခြင်း 3:53

(၂၄.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Road To Successအစီအစဉ်မှာ ဆရာဦးသ...

ပြဿနာ
ပြဿနာ 4:0

(၂၃.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Road To Successအစီအစဉ်မှာ ဆရာဦးမ...

Road To Success

Every Day 08:00 PM -08:05 PM

Marketing , Motivation , Management စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။