pyoneplay

Latest video from Style Secret(Season 4)

(အပိုင်း ၁)Style Secret(Season 4) Final ပွဲကြီးမှာ Project-Kရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု
(အပိုင်း ၁)Style Secret(Season 4) Final ပွဲကြီးမှာ Project-Kရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု 14:0

(၂၄.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Style Secret(Season 4)အစီအစဉ်မှ...

(အပိုင်း ၄)ပြိုင်ပွဲဝင် ဒီဇိုင်နာ LU LU THWEL ၏ ဝတ်စုံများ
(အပိုင်း ၄)ပြိုင်ပွဲဝင် ဒီဇိုင်နာ LU LU THWEL ၏ ဝတ်စုံများ 18:15

(၂၄.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Style Secret(Season 4) အစီအစဉ်မ...

(အပိုင်း ၃)ပြိုင်ပွဲဝင် ဒီဇိုင်နာ SANN MOON BE ၏ ဝတ်စုံများ
(အပိုင်း ၃)ပြိုင်ပွဲဝင် ဒီဇိုင်နာ SANN MOON BE ၏ ဝတ်စုံများ 15:0

(၂၄.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Style Secret(Season 4)အစီအစဉ်မှ...

(အပိုင်း ၂)ဒီဇိုင်နာ Wow Bi Lay နှင့်  Ariel Thi(Stylist)တို့၏ ဝတ်စုံများ
(အပိုင်း ၂)ဒီဇိုင်နာ Wow Bi Lay နှင့် Ariel Thi(Stylist)တို့၏ ဝတ်စုံများ 14:25

(၂၄.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Style Secret(Season 4)အစီအစဉ်မှ...

Style Secret(Season 4)

Every Saturday & Sunday8:00 PM(NEW)

စိန်ခေါ်မှု၊ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ဒီဇိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ Style Secret ဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲ