pyoneplay

Latest video from ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်

KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY YANGON
KYOSHIN LANGUAGE ACADEMY YANGON 5:4

(၁၇.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် အစီအစဉ်မှာ...

ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ဟောင်းများ၏  (၁၄) ကြိမ်မြောက် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ
ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)ရန်ကုန် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ဟောင်းများ၏ (၁၄) ကြိမ်မြောက် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ 5:24

(၁၆.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် အစီအစဉ်မှာ...

ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်(၁၂.၁.၂၀၁၉)
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်(၁၂.၁.၂၀၁၉) 5:14

သီတဂူ သစ်ခွခြံမိသားစုဧ။် ပွဲထိုင်အသုံးဆောင်အမျိုးမ...

ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်(၁၂.၁.၂၀၁၉)
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်(၁၂.၁.၂၀၁၉) 5:45

အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ G. T. I သန်လျင်ဧ။် မြတ်ဆ...

ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်

Every Day3:45 PM(NEW) , 3:25 AM and 7:50 AM(Repeat)

ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်အစီအစဉ်