pyoneplay

Latest video from The Guys View

Project K အဖွဲ့စတင်မိတ်ဆက်
Project K အဖွဲ့စတင်မိတ်ဆက် 11:50

(၃.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြသသွားသော The Guys View အစီ...

ရိုက်ရှင်ဖွက်တမ်းကစားပါတယ်
ရိုက်ရှင်ဖွက်တမ်းကစားပါတယ် 11:47

(၁၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြသသွားသော The Guys View အစ...

လောလောဆယ်ဆိုချင်နေတဲ့သီချင်းလေးဆိုပြသွားပါတယ်။
လောလောဆယ်ဆိုချင်နေတဲ့သီချင်းလေးဆိုပြသွားပါတယ်။ 9:5

(၇.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြသသွားသော The Guys View အစီ...

" နွယ်ဒါလီထွန်း " ရဲ့လက်ရှိအချစ်ရေး 17:52

(၁၀.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြသသွားသော The Guys View အစ...

The Guys View

Every Thursday & Friday10:00 PM - 11:00 PM

Channel 7 ရုပ်သံလိုင်းမှ အပါတ်စဉ် ကြာသပတေးနှင့် သောကြာနေ့တိုင်း ထုတ်လွင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသည့် အမျိုးသားတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး အမျိုးသမီးတိုင်း စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်စရာ ရုပ်သံအစီအစဉ်သစ် တစ်ခု!!!