pyoneplay

Latest video from ဟင်းချက်ရအောင်

ဝက်သားစဉ်းကောပင်စိမ်းထမင်းကြော်
ဝက်သားစဉ်းကောပင်စိမ်းထမင်းကြော် 7:31

(၁၉.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှ ဝက်သား...

ငါးခြောက်နှင့် မုံလာဥဖြူ ဟင်းချို
ငါးခြောက်နှင့် မုံလာဥဖြူ ဟင်းချို 6:32

(၁၉.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှ ငါးခြော...

ရွှေပဲသီးနှင့်အပ်မှို ပုဇွန်ဟင်းလျာ
ရွှေပဲသီးနှင့်အပ်မှို ပုဇွန်ဟင်းလျာ 7:5

(၁၉.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှ အရောင်အ...

ဂျပန်တို့ဟူးကြော်သုပ်
ဂျပန်တို့ဟူးကြော်သုပ် 6:32

(၁၂.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှ ဂျပန်တိ...

ဟင်းချက်ရအောင်

Every Thursday11:15 AM - 11:35 AM

နိုင်ငံတကာမှအစားအသောက်မျိုးစုံအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများကိုပါ စီစဥ်တင်ဆက်သူမှ လွတ်လပ်ပေ့ါပါးစွာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုပြင်ဆင်ပေးပြီး ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်များ ပြန်လည်ချက်ပြုတ်နိုင်စေရန် ပါဝင်ပစစည်းများနဲ့ ချက်ပြုတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုပါ တင်ဆက်ပြသပေးနေသော အစီအစဥ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။