pyoneplay

Latest video from ဟင်းချက်ရအောင်

ပုစွန်ကျောက်ပွင့်သုပ်
ပုစွန်ကျောက်ပွင့်သုပ် 4:37

(၂၁.၀၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ လိုအပ်...

 ကြက်သားဟင်း
ကြက်သားဟင်း 8:24

(၂၁.၀၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ ကိုယ့်...

ကြက်ဆီထမင်း
ကြက်ဆီထမင်း 3:10

(၂၁.၀၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှာ ကိုယ့်...

၀က်သားလုံးချဉ်စပ်ဟင်းချို
၀က်သားလုံးချဉ်စပ်ဟင်းချို 6:12

(၁၅.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဟင်းချက်ရအောင်အစီအစဉ်မှ ချဉ်စပ...

ဟင်းချက်ရအောင်

Every Thursday11:15 AM - 11:35 AM

နိုင်ငံတကာမှအစားအသောက်မျိုးစုံအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများကိုပါ စီစဥ်တင်ဆက်သူမှ လွတ်လပ်ပေ့ါပါးစွာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုပြင်ဆင်ပေးပြီး ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်များ ပြန်လည်ချက်ပြုတ်နိုင်စေရန် ပါဝင်ပစစည်းများနဲ့ ချက်ပြုတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုပါ တင်ဆက်ပြသပေးနေသော အစီအစဥ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။