pyoneplay

Latest video from သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ

ဒီတစ်ပတ်ရဲ ့ Challenge ကဘာဖြစ်မလဲ
ဒီတစ်ပတ်ရဲ ့ Challenge ကဘာဖြစ်မလဲ 15:3

(၂၇.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ Forever Stars အစီအစဉ်မှာတော့ Sp...

ဆရာဒါရိုက်တာပန်းချီစိုးမိုး မှပြိုင်ပွဲဝင်များအား Training ပေးခြင်း
ဆရာဒါရိုက်တာပန်းချီစိုးမိုး မှပြိုင်ပွဲဝင်များအား Training ပေးခြင်း 17:20

(၂၇.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ Forever Stars အစီအစဉ်မှာတော့ ကိ...

Dancing Challenge ကိုစတင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (၂)
Dancing Challenge ကိုစတင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (၂) 16:7

(၁၁.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Forever Stars အစီအစဉ်မှာတော့ ပြ...

Dancing Challenge ကိုစတင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (၃)
Dancing Challenge ကိုစတင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း (၃) 13:29

(၁၁.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ Forever Stars အစီအစဉ်မှာတော့ ပြ...

သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ

Every Saturday & Sunday7:45 pm - 9:30 pm

မြန်မာ့ရုပ်သံလောကရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး Reality Show ဖြစ်လာမယ့် Forever Stars...