12:50 - 02:00
 • “နတ်သမီးလေးဖော်”
  (အပိုင်း-၃)
02:00 - 02:40
 • “လူနှင့်တူသောလူ”
  (အပိုင်း-၇)
02:40 - 03:50
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော်
  [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
03:50 - 04:35
 • Teen Scoop
  -
04:35 - 05:10
 • Trendy 7
  -
05:10 - 06:00
 • “မုန်းပင်ထက်ကချစ်ပန်းပွင့် ”
  (အပိုင်း-၃)
06:00 - 07:00
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော်
  [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
07:00 - 07:00
 • Good Morning Myanmar
  -
08:00 - 08:30
 • Trendy 7
  -
08:30 - 09:15
 • Teen Scoop
  -
09:15 - 10:00
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်)
  -
10:00 - 11:00
 • “နတ်သမီးလေးဖော်”
  (အပိုင်း-၂)
11:00 - 11:50
 • “မုန်းပင်ထက်ကချစ်ပန်းပွင့် ”
  (အပိုင်း-၂)
11:50 - 02:20
 • "ဝိုင်- မင်းလေးရဲ့အကြောင်း"
  (မင်းဦး၊ထက်ထက်မိုးဦး၊ဇော်ဦး) [ဒါရိုက်တာ-ခင်မောင်ဦး၊စိုးသိမ်းထွဋ်]
02:20 - 03:00
 • “လူနှင့်တူသောလူ”
  (အပိုင်း-၆)
03:00 - 04:00
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော်
  [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
04:00 - 04:45
 • Teen Scoop
  -
04:45 - 05:15
 • Trendy 7
  -
05:15 - 06:00
 • “မုန်းပင်ထက်ကချစ်ပန်းပွင့် ”
  (အပိုင်း-၃)
06:00 - 07:00
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်)
  -
07:00 - 08:00
 • “နတ်သမီးလေးဖော်”
  (အပိုင်း-၃)
08:00 - 08:05
 • Road To Success
  -
08:05 - 08:50
 • “လူနှင့်တူသောလူ”
  (အပိုင်း-၇)
08:50 - 09:10
 • Asean University Game Special Talk Show
  -
09:10 - 11:00
 • "လက်"
  (ခန့်စည်သူ၊ရွှေမှုံရတီ) [ဒါရိုက်တာ-ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
11:00 - 11:40
 • Teen Scoop
  -
11:40 - 12:50
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော်
  [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
12:20 AM - 01:00 AM
 • Teen Scoop -
01:00 AM - 01:35 AM
 • Trendy 7 -
01:35 AM - 02:35 AM
 • “ကင်းဝေးဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်ခြင်း” တရားတော် [ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ]
02:35 AM - 03:35 AM
 • "နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၄)
03:35 AM - 04:25 AM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ -
04:25 AM - 05:10 AM
 • Teen Scoop -
05:10 AM - 06:00 AM
 • “အဆိပ်သင့်ဖူးစာ" (အပိုင်း-၃၈)
06:00 AM - 07:00 AM
 • “ကင်းဝေးဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်ခြင်း” တရားတော် [ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ]
07:00 AM - 08:00 AM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ -
08:00 AM - 08:40 AM
 • Style Secret (Season -4) (Special Edition)
08:40 AM - 10:15 AM
 • Infinite Challenge -
10:15 AM - 11:15 AM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၃)
11:15 AM - 12:00 PM
 • “အဆိပ်သင့်ဖူးစာ" (အပိုင်း-၃၇)
12:00 PM - 02:00 PM
 • "လက်" (ခန့်စည်သူ၊ရွှေမှုံရတီ) [ဒါရိုက်တာ-ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
02:00 PM - 03:00 PM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ -
03:00 PM - 04:00 PM
 • “ကင်းဝေးဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်ခြင်း” တရားတော် [ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ]
04:00 PM - 04:45 PM
 • Teen Scoop -
04:45 PM - 05:15 PM
 • Trendy 7 -
05:15 PM - 05:45 PM
 • The Beauty Studio -
05:45 PM - 06:00 PM
 • 19th Asean University Game Special -
06:00 PM - 06:50 PM
 • “အဆိပ်သင့်ဖူးစာ" (အပိုင်း-၃၈)
06:50 PM - 07:50 PM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၄)
07:50 PM - 07:55 PM
 • Road To Success -
07:55 PM - 09:00 PM
 • On Air (Season - 3) -
09:00 PM - 10:35 PM
 • Infinite Challenge -
10:35 PM - 12:20 AM
 • "ရွှေဒါးကလူလည်ပါ" (ဖြိုးငွေစိုး၊ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း) [ဒါရိုက်တာ-R ကြီး(ရွှေဒါး)]
12:50 AM - 02:00 AM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၃)
02:00 AM - 02:40 AM
 • “လူနှင့်တူသောလူ” (အပိုင်း-၇)
02:40 AM - 03:50 AM
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော် [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
03:50 AM - 04:35 AM
 • Teen Scoop -
04:35 AM - 05:10 AM
 • Trendy 7 -
05:10 AM - 06:00 AM
 • “မုန်းပင်ထက်ကချစ်ပန်းပွင့် ” (အပိုင်း-၃)
06:00 AM - 07:00 AM
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော် [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
07:00 AM - 07:00 AM
 • Good Morning Myanmar -
08:00 AM - 08:30 AM
 • Trendy 7 -
08:30 AM - 09:15 AM
 • Teen Scoop -
09:15 AM - 10:00 AM
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်) -
10:00 AM - 11:00 AM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၂)
11:00 AM - 11:50 AM
 • “မုန်းပင်ထက်ကချစ်ပန်းပွင့် ” (အပိုင်း-၂)
11:50 AM - 02:20 PM
 • "ဝိုင်- မင်းလေးရဲ့အကြောင်း" (မင်းဦး၊ထက်ထက်မိုးဦး၊ဇော်ဦး) [ဒါရိုက်တာ-ခင်မောင်ဦး၊စိုးသိမ်းထွဋ်]
02:20 PM - 03:00 PM
 • “လူနှင့်တူသောလူ” (အပိုင်း-၆)
03:00 PM - 04:00 PM
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော် [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
04:00 PM - 04:45 PM
 • Teen Scoop -
04:45 PM - 05:15 PM
 • Trendy 7 -
05:15 PM - 06:00 PM
 • “မုန်းပင်ထက်ကချစ်ပန်းပွင့် ” (အပိုင်း-၃)
06:00 PM - 07:00 PM
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်) -
07:00 PM - 08:00 PM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၃)
08:00 PM - 08:05 PM
 • Road To Success -
08:05 PM - 08:50 PM
 • “လူနှင့်တူသောလူ” (အပိုင်း-၇)
08:50 PM - 09:10 PM
 • Asean University Game Special Talk Show -
09:10 PM - 11:00 PM
 • "လက်" (ခန့်စည်သူ၊ရွှေမှုံရတီ) [ဒါရိုက်တာ-ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
11:00 PM - 11:40 PM
 • Teen Scoop -
11:40 PM - 12:50 AM
 • ''ဘက်စုံသိဖို့ ကျင့်စရာ''တရားတော် [ရွှေလင်းယုံဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအရဝိန္ဒာဘိဝံသ]
12:20 AM - 01:00 AM
 • Teen Scoop -
01:00 AM - 01:35 AM
 • Trendy 7 -
01:35 AM - 02:35 AM
 • “ကင်းဝေးဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်ခြင်း” တရားတော် [ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ]
02:35 AM - 03:35 AM
 • "နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၄)
03:35 AM - 04:25 AM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ -
04:25 AM - 05:10 AM
 • Teen Scoop -
05:10 AM - 06:00 AM
 • “အဆိပ်သင့်ဖူးစာ" (အပိုင်း-၃၈)
06:00 AM - 07:00 AM
 • “ကင်းဝေးဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်ခြင်း” တရားတော် [ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ]
07:00 AM - 08:00 AM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ -
08:00 AM - 08:40 AM
 • Style Secret (Season -4) (Special Edition)
08:40 AM - 10:15 AM
 • Infinite Challenge -
10:15 AM - 11:15 AM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၃)
11:15 AM - 12:00 PM
 • “အဆိပ်သင့်ဖူးစာ" (အပိုင်း-၃၇)
12:00 PM - 02:00 PM
 • "လက်" (ခန့်စည်သူ၊ရွှေမှုံရတီ) [ဒါရိုက်တာ-ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
02:00 PM - 03:00 PM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ -
03:00 PM - 04:00 PM
 • “ကင်းဝေးဆိတ်ငြိမ်စွာ နေထိုင်ခြင်း” တရားတော် [ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရာဘိဝံသ]
04:00 PM - 04:45 PM
 • Teen Scoop -
04:45 PM - 05:15 PM
 • Trendy 7 -
05:15 PM - 05:45 PM
 • The Beauty Studio -
05:45 PM - 06:00 PM
 • 19th Asean University Game Special -
06:00 PM - 06:50 PM
 • “အဆိပ်သင့်ဖူးစာ" (အပိုင်း-၃၈)
06:50 PM - 07:50 PM
 • “နတ်သမီးလေးဖော်” (အပိုင်း-၄)
07:50 PM - 07:55 PM
 • Road To Success -
07:55 PM - 09:00 PM
 • On Air (Season - 3) -
09:00 PM - 10:35 PM
 • Infinite Challenge -
10:35 PM - 12:20 AM
 • "ရွှေဒါးကလူလည်ပါ" (ဖြိုးငွေစိုး၊ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း) [ဒါရိုက်တာ-R ကြီး(ရွှေဒါး)]