12:50 - 01:30
 • Teen Scoop
  (အပိုင်းသစ်)
01:30 - 01:55
 • Teen Talk
  (အပိုင်းသစ်)
01:55 - 03:00
 • "ဓမ္မ နှင့် ရာဂ တိုက်ပွဲ"
  တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာ (အောင်လံဆရာတော်)]
03:00 - 04:00
 • “အချစ်ဆုံးချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၁၁)
04:00 - 04:45
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ
  (အပိုင်းဟောင်း)
04:45 - 05:10
 • Teen Talk
  (အပိုင်းသစ်)
05:10 - 06:00
 • “ဝိညာဉ်ကကြိုး"
  (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
06:00 - 07:00
 • "ဓမ္မ နှင့် ရာဂ တိုက်ပွဲ" တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာ (အောင်လံဆရာတော်)]
07:00 - 07:40
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ
  (အပိုင်းဟောင်း)
07:40 - 07:55
 • Happy Birthday to You
  (အပိုင်းသစ်)
07:55 - 08:20
 • Sports Circle
  (အပိုင်းသစ်)
08:20 - 09:50
 • Running Man
  (အပိုင်းဟောင်း)
09:50 - 10:55
 • “အချစ်ဆုံးချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၁ဝ)
10:55 - 11:40
 • “ဝိညာဉ်ကကြိုး"
  (အပိုင်း-၃၄)
11:40 - 02:05
 • "နှင်းဆီတစ်ရေးနိုး”
  (မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ဟက်ကက်၊ သားညီ၊ စံရတီမိုးမြင့်၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ မေပန်းချီ)[ဒါရိုက်တာ- မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)]
02:05 - 03:05
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ
  (အပိုင်းသစ်)
03:05 - 04:05
 • "ဓမ္မ နှင့် ရာဂ တိုက်ပွဲ" တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာ (အောင်လံဆရာတော်)]
04:05 - 04:50
 • Teen Scoop
  (အပိုင်းသစ်)
04:50 - 05:15
 • Teen Talk
  (အပိုင်းသစ်)
05:15 - 05:45
 • The Beauty Studio
  (အပိုင်းသစ်)
05:45 - 06:00
 • Happy Birthday to You
  (အပိုင်းသစ်)
06:00 - 06:55
 • “ဝိညာဉ်ကကြိုး"
  (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
06:55 - 07:55
 • “အချစ်ဆုံးချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၁၁)
07:55 - 08:00
 • Road To Success
  (အပိုင်းသစ်)
08:00 - 09:05
 • ON AIR (Season-2)
  (အပိုင်းဟောင်း)
09:05 - 10:40
 • Running Man
  (အပိုင်းသစ်)
10:40 - 12:50
 • "နှင်းဆီတစ်ရေးနိုး”
  (မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ဟက်ကက်၊ သားညီ၊ စံရတီမိုးမြင့်၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ မေပန်းချီ)[ဒါရိုက်တာ- မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)]
12:05 AM - 12:30 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
12:30 AM - 01:30 AM
 • အချစ်ဆုံးချစ်သူ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
01:30 AM - 02:00 AM
 • ဆည်းဆာရောက်လျှင် (အပိုင်း-၃၅)
02:00 AM - 03:00 AM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
03:00 AM - 04:40 AM
 • အချစ်သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း (လွင်မိုး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ရဲမွန်၊ ရတနာခင်) [ဒါရိုက်တာ- ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
04:40 AM - 05:05 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
05:05 AM - 06:00 AM
 • မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့အချစ် (အပိုင်း-၃၁)
06:00 AM - 07:00 AM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
06:00 AM - 06:00 AM
 • အစီအစဉ်ပြီး အစီအစဉ်ပြီး
07:00 AM - 08:00 AM
 • Good Morning Myanmar (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 08:30 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းဟောင်း)
08:30 AM - 09:15 AM
 • Teen Scoop (အပိုင်းဟောင်း)
09:15 AM - 10:05 AM
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်) (အပိုင်းဟောင်း)
10:05 AM - 11:15 AM
 • အချစ်ဆုံးချစ်သူ (အပိုင်း-၁၁)
11:15 AM - 12:10 PM
 • မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့အချစ် (အပိုင်း-၃ဝ)
12:10 PM - 02:05 PM
 • အချစ်သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း (လွင်မိုး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ရဲမွန်၊ ရတနာခင်) [ဒါရိုက်တာ- ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
02:05 PM - 02:15 PM
 • Happy Birthday to You (အပိုင်းသစ်)
02:15 PM - 03:00 PM
 • ဆည်းဆာရောက်လျှင် (အပိုင်း-၃၄)
03:00 PM - 03:55 PM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
03:55 PM - 04:40 PM
 • Teen Scoop (အပိုင်းသစ်)
04:40 PM - 05:05 PM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
05:05 PM - 06:00 PM
 • မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့အချစ် (အပိုင်း-၃၁)
06:00 PM - 07:00 PM
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်) (အပိုင်းသစ်)
07:00 PM - 08:05 PM
 • အချစ်ဆုံးချစ်သူ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
08:05 PM - 08:10 PM
 • Road To Success (အပိုင်းသစ်)
08:10 PM - 08:45 PM
 • ဆည်းဆာရောက်လျှင် (အပိုင်း-၃၅)
08:45 PM - 10:20 PM
 • အချစ်သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း (လွင်မိုး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ရဲမွန်၊ ရတနာခင်) [ဒါရိုက်တာ- ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
10:20 PM - 11:10 PM
 • Teen Scoop (အပိုင်းသစ်)
11:10 PM - 12:05 AM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
12:50 AM - 01:30 AM
 • Teen Scoop (အပိုင်းသစ်)
01:30 AM - 01:55 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
01:55 AM - 03:00 AM
 • "ဓမ္မ နှင့် ရာဂ တိုက်ပွဲ" တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာ (အောင်လံဆရာတော်)]
03:00 AM - 04:00 AM
 • “အချစ်ဆုံးချစ်သူ” (အပိုင်း-၁၁)
04:00 AM - 04:45 AM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ (အပိုင်းဟောင်း)
04:45 AM - 05:10 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
05:10 AM - 06:00 AM
 • “ဝိညာဉ်ကကြိုး" (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
06:00 AM - 07:00 AM
 • "ဓမ္မ နှင့် ရာဂ တိုက်ပွဲ" တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာ (အောင်လံဆရာတော်)]
07:00 AM - 07:40 AM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ (အပိုင်းဟောင်း)
07:40 AM - 07:55 AM
 • Happy Birthday to You (အပိုင်းသစ်)
07:55 AM - 08:20 AM
 • Sports Circle (အပိုင်းသစ်)
08:20 AM - 09:50 AM
 • Running Man (အပိုင်းဟောင်း)
09:50 AM - 10:55 AM
 • “အချစ်ဆုံးချစ်သူ” (အပိုင်း-၁ဝ)
10:55 AM - 11:40 AM
 • “ဝိညာဉ်ကကြိုး" (အပိုင်း-၃၄)
11:40 AM - 02:05 PM
 • "နှင်းဆီတစ်ရေးနိုး” (မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ဟက်ကက်၊ သားညီ၊ စံရတီမိုးမြင့်၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ မေပန်းချီ)[ဒါရိုက်တာ- မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)]
02:05 PM - 03:05 PM
 • မိသားစုပြိုင်ပွဲ (အပိုင်းသစ်)
03:05 PM - 04:05 PM
 • "ဓမ္မ နှင့် ရာဂ တိုက်ပွဲ" တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာ (အောင်လံဆရာတော်)]
04:05 PM - 04:50 PM
 • Teen Scoop (အပိုင်းသစ်)
04:50 PM - 05:15 PM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
05:15 PM - 05:45 PM
 • The Beauty Studio (အပိုင်းသစ်)
05:45 PM - 06:00 PM
 • Happy Birthday to You (အပိုင်းသစ်)
06:00 PM - 06:55 PM
 • “ဝိညာဉ်ကကြိုး" (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
06:55 PM - 07:55 PM
 • “အချစ်ဆုံးချစ်သူ” (အပိုင်း-၁၁)
07:55 PM - 08:00 PM
 • Road To Success (အပိုင်းသစ်)
08:00 PM - 09:05 PM
 • ON AIR (Season-2) (အပိုင်းဟောင်း)
09:05 PM - 10:40 PM
 • Running Man (အပိုင်းသစ်)
10:40 PM - 12:50 AM
 • "နှင်းဆီတစ်ရေးနိုး” (မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ဟက်ကက်၊ သားညီ၊ စံရတီမိုးမြင့်၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ မေပန်းချီ)[ဒါရိုက်တာ- မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)]
12:05 AM - 12:30 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
12:30 AM - 01:30 AM
 • အချစ်ဆုံးချစ်သူ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
01:30 AM - 02:00 AM
 • ဆည်းဆာရောက်လျှင် (အပိုင်း-၃၅)
02:00 AM - 03:00 AM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
03:00 AM - 04:40 AM
 • အချစ်သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း (လွင်မိုး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ရဲမွန်၊ ရတနာခင်) [ဒါရိုက်တာ- ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
04:40 AM - 05:05 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
05:05 AM - 06:00 AM
 • မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့အချစ် (အပိုင်း-၃၁)
06:00 AM - 07:00 AM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
06:00 AM - 06:00 AM
 • အစီအစဉ်ပြီး အစီအစဉ်ပြီး
07:00 AM - 08:00 AM
 • Good Morning Myanmar (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 08:30 AM
 • Teen Talk (အပိုင်းဟောင်း)
08:30 AM - 09:15 AM
 • Teen Scoop (အပိုင်းဟောင်း)
09:15 AM - 10:05 AM
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်) (အပိုင်းဟောင်း)
10:05 AM - 11:15 AM
 • အချစ်ဆုံးချစ်သူ (အပိုင်း-၁၁)
11:15 AM - 12:10 PM
 • မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့အချစ် (အပိုင်း-၃ဝ)
12:10 PM - 02:05 PM
 • အချစ်သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း (လွင်မိုး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ရဲမွန်၊ ရတနာခင်) [ဒါရိုက်တာ- ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
02:05 PM - 02:15 PM
 • Happy Birthday to You (အပိုင်းသစ်)
02:15 PM - 03:00 PM
 • ဆည်းဆာရောက်လျှင် (အပိုင်း-၃၄)
03:00 PM - 03:55 PM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]
03:55 PM - 04:40 PM
 • Teen Scoop (အပိုင်းသစ်)
04:40 PM - 05:05 PM
 • Teen Talk (အပိုင်းသစ်)
05:05 PM - 06:00 PM
 • မိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့အချစ် (အပိုင်း-၃၁)
06:00 PM - 07:00 PM
 • The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်) (အပိုင်းသစ်)
07:00 PM - 08:05 PM
 • အချစ်ဆုံးချစ်သူ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
08:05 PM - 08:10 PM
 • Road To Success (အပိုင်းသစ်)
08:10 PM - 08:45 PM
 • ဆည်းဆာရောက်လျှင် (အပိုင်း-၃၅)
08:45 PM - 10:20 PM
 • အချစ်သို့ ဦးညွှတ်ခြင်း (လွင်မိုး၊ နန္ဒာလှိုင်၊ ရဲမွန်၊ ရတနာခင်) [ဒါရိုက်တာ- ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
10:20 PM - 11:10 PM
 • Teen Scoop (အပိုင်းသစ်)
11:10 PM - 12:05 AM
 • မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သားတော်ရာဟုလာအား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်” အမှတ်(၇) [ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော်)]