12:10 - 01:10
 • “သင်သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ” တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (ပဲခူး) (စံရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်)]
01:10 - 03:05
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ
  "တောကဂန်ဒူး" (စွမ်း၊ နေဆန်း၊ မြတ်ကေသီအောင်၊ မေကဗျာ) [ဒါရိုက်တာ - ဒေါန]
03:05 - 03:30
 • Discovery Of Taste
  -
03:30 - 04:10
 • "လမင်းတစ်ရာ"
  (အပိုင်း-၄၅)
04:10 - 05:00
 • “ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝိညာဉ်”
  (အပိုင်း-၃)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ရတနသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “သင်သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ” တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (ပဲခူး) (စံရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်)]
06:40 - 07:30
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ”
  (အပိုင်း-၇၀)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  (Live)
09:30 - 10:15
 • "လမင်းတစ်ရာ"
  (အပိုင်း-၄၄)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
11:15 - 11:45
 • Discovery Of Taste
  -
11:45 - 12:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
12:00 - 12:20
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
12:20 - 01:00
 • Cartoon Series
  (Dancing Kongya)
01:00 - 02:00
 • “သင်သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ” တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (ပဲခူး) (စံရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်)]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:00
 • “ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝိညာဉ်”
  (အပိုင်း-၂)
03:00 - 03:45
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်”
  (အပိုင်း-၆)
03:45 - 04:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
04:00 - 06:00
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ
  "တောကဂန်ဒူး" (စွမ်း၊ နေဆန်း၊ မြတ်ကေသီအောင်၊ မေကဗျာ) [ဒါရိုက်တာ - ဒေါန]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 06:55
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ”
  (အပိုင်း-၇၁)
06:55 - 07:55
 • “ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝိညာဉ်”
  (အပိုင်း-၃)
07:55 - 08:35
 • "လမင်းတစ်ရာ"
  (အပိုင်း-၄၅)
08:35 - 09:15
 • “လူရည်ချွန်”
  (အပိုင်း-၄၁)
09:15 - 09:35
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
09:35 - 10:00
 • Drive It
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:45
 • MRTV-4 Stage
  -
10:45 - 11:15
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်”
  (အပိုင်း-၆)
11:15 - 12:10
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
No TV Guide Yet
12:10 AM - 01:10 AM
 • “သင်သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ” တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (ပဲခူး) (စံရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်)]
01:10 AM - 03:05 AM
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ "တောကဂန်ဒူး" (စွမ်း၊ နေဆန်း၊ မြတ်ကေသီအောင်၊ မေကဗျာ) [ဒါရိုက်တာ - ဒေါန]
03:05 AM - 03:30 AM
 • Discovery Of Taste -
03:30 AM - 04:10 AM
 • "လမင်းတစ်ရာ" (အပိုင်း-၄၅)
04:10 AM - 05:00 AM
 • “ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝိညာဉ်” (အပိုင်း-၃)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ရတနသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “သင်သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ” တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (ပဲခူး) (စံရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်)]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ” (အပိုင်း-၇၀)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:30 AM - 10:15 AM
 • "လမင်းတစ်ရာ" (အပိုင်း-၄၄)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 11:45 AM
 • Discovery Of Taste -
11:45 AM - 12:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
12:00 PM - 12:20 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
12:20 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series (Dancing Kongya)
01:00 PM - 02:00 PM
 • “သင်သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ” တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (ပဲခူး) (စံရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်)]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:00 PM
 • “ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝိညာဉ်” (အပိုင်း-၂)
03:00 PM - 03:45 PM
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၆)
03:45 PM - 04:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
04:00 PM - 06:00 PM
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ "တောကဂန်ဒူး" (စွမ်း၊ နေဆန်း၊ မြတ်ကေသီအောင်၊ မေကဗျာ) [ဒါရိုက်တာ - ဒေါန]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 06:55 PM
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ” (အပိုင်း-၇၁)
06:55 PM - 07:55 PM
 • “ပျော်ရွှင်ခြင်း ဝိညာဉ်” (အပိုင်း-၃)
07:55 PM - 08:35 PM
 • "လမင်းတစ်ရာ" (အပိုင်း-၄၅)
08:35 PM - 09:15 PM
 • “လူရည်ချွန်” (အပိုင်း-၄၁)
09:15 PM - 09:35 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
09:35 PM - 10:00 PM
 • Drive It -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:45 PM
 • MRTV-4 Stage -
10:45 PM - 11:15 PM
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၆)
11:15 PM - 12:10 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
No TV Guide Yet