12:45 - 01:45
 • “အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း” (အပိုင်း-၉) တရားတော်
  [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသုမန]
01:45 - 02:25
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-3]
  (အပိုင်း-၉)
02:25 - 03:00
 • “တိမ်မြုပ်နေသော အမှန်တရား"
  (အပိုင်း-၁၆)
03:00 - 03:50
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
03:50 - 04:25
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၆၇)
04:25 - 05:00
 • “စိတ်၏ခြေရာ”
  (အပိုင်း-၉)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း” (အပိုင်း-၉) တရားတော်
  [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသုမန]
06:40 - 07:30
 • “တိမ်မြုပ်နေသော အမှန်တရား"
  (အပိုင်း-၁၅)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  LIVE
09:30 - 10:15
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၆၆)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
11:15 - 12:00
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-3]
  (အပိုင်း-၉)
12:00 - 12:30
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
12:30 - 01:00
 • Cartoon Series
  (Nori - Rollercoaster Boy)
01:00 - 02:00
 • “အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း” (အပိုင်း-၉) တရားတော်
  [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသုမန]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 02:35
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အ ထ က ၅ ဗိုလ်တစ်ထောင် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ/ အ လ က ၅ ရန်ကင်းကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ နဝမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား)
02:35 - 03:20
 • “စိတ်၏ခြေရာ”
  (အပိုင်း-၈)
03:20 - 04:05
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၁၃၈)
04:05 - 06:00
 • "လွဲပြီးရင်းလွဲ"
  (ရဲတိုက်၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ နေဆန်း) [ဒါရိုက်တာ - ကိုပေါက်]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 07:00
 • “တိမ်မြုပ်နေသော အမှန်တရား"
  (အပိုင်း-၁၆)
07:00 - 08:00
 • “စိတ်၏ခြေရာ”
  (အပိုင်း-၉)
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (မအူပင် GTI, GTU\ ၁၀ကြိမ်မြောက် ဆရာကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနား/ Myanmar Reds ( Official Liverpool Supporters Club Myanmar အဖွဲ့၏ ၆နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် အခမ်းနား)
08:00 - 08:40
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၆၇)
08:40 - 09:25
 • “ကျွန်မကမဟေသီ”
  (အပိုင်း-၅)
09:25 - 09:45
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
09:45 - 10:00
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:50
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၁၃၈)
10:50 - 12:45
 • "လွဲပြီးရင်းလွဲ"
  (ရဲတိုက်၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ နေဆန်း) [ဒါရိုက်တာ - ကိုပေါက်]
No TV Guide Yet
12:45 AM - 01:45 AM
 • “အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း” (အပိုင်း-၉) တရားတော် [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသုမန]
01:45 AM - 02:25 AM
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-3] (အပိုင်း-၉)
02:25 AM - 03:00 AM
 • “တိမ်မြုပ်နေသော အမှန်တရား" (အပိုင်း-၁၆)
03:00 AM - 03:50 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:50 AM - 04:25 AM
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ” (အပိုင်း-၆၇)
04:25 AM - 05:00 AM
 • “စိတ်၏ခြေရာ” (အပိုင်း-၉)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း” (အပိုင်း-၉) တရားတော် [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသုမန]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “တိမ်မြုပ်နေသော အမှန်တရား" (အပိုင်း-၁၅)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show LIVE
09:30 AM - 10:15 AM
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ” (အပိုင်း-၆၆)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 12:00 PM
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-3] (အပိုင်း-၉)
12:00 PM - 12:30 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
12:30 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series (Nori - Rollercoaster Boy)
01:00 PM - 02:00 PM
 • “အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း” (အပိုင်း-၉) တရားတော် [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသုမန]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 02:35 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အ ထ က ၅ ဗိုလ်တစ်ထောင် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ/ အ လ က ၅ ရန်ကင်းကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ နဝမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား)
02:35 PM - 03:20 PM
 • “စိတ်၏ခြေရာ” (အပိုင်း-၈)
03:20 PM - 04:05 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၁၃၈)
04:05 PM - 06:00 PM
 • "လွဲပြီးရင်းလွဲ" (ရဲတိုက်၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ နေဆန်း) [ဒါရိုက်တာ - ကိုပေါက်]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 07:00 PM
 • “တိမ်မြုပ်နေသော အမှန်တရား" (အပိုင်း-၁၆)
07:00 PM - 08:00 PM
 • “စိတ်၏ခြေရာ” (အပိုင်း-၉)
07:50 PM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (မအူပင် GTI, GTU\ ၁၀ကြိမ်မြောက် ဆရာကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနား/ Myanmar Reds ( Official Liverpool Supporters Club Myanmar အဖွဲ့၏ ၆နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် အခမ်းနား)
08:00 PM - 08:40 PM
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ” (အပိုင်း-၆၇)
08:40 PM - 09:25 PM
 • “ကျွန်မကမဟေသီ” (အပိုင်း-၅)
09:25 PM - 09:45 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
09:45 PM - 10:00 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:50 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၁၃၈)
10:50 PM - 12:45 AM
 • "လွဲပြီးရင်းလွဲ" (ရဲတိုက်၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ နေဆန်း) [ဒါရိုက်တာ - ကိုပေါက်]
No TV Guide Yet