01:00 - 01:50
 • World of Knowledge
  (Operation Cruise Ship)
01:50 - 02:20
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ”
  (အပိုင်း-၇၇)
02:20 - 03:10
 • “ရာဇဝင်ထဲက သူမ”
  (အပိုင်း-၂၉)
03:10 - 03:45
 • “ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ”
  (အပိုင်း-၃)
03:45 - 04:10
 • MRTV-4 Stage
  -
04:10 - 05:00
 • World of Knowledge
  (Operation Cruise Ship)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ခန္ဓသုတ်၊ မောရသုတ်၊ ဝဋ္ဋသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • တရားတော်
  (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
06:40 - 07:30
 • “မေမေ့အမောပြေ”
  (အပိုင်း-၄၉)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းသစ်)
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  (Live)
09:30 - 10:30
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ”
  (အပိုင်း-၇၆)
10:30 - 11:30
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  (Live)
11:30 - 11:55
 • ဟင်းချက်ရအောင်
  -
11:55 - 01:00
 • “ရာဇဝင်ထဲက သူမ”
  (အပိုင်း-၂၈)
12:00 - 01:00
 • တရားတော်
  (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
01:00 - 02:00
 • တရားတော်
  (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:10
 • “ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ”
  (အပိုင်း-၂)
03:10 - 04:15
 • “မေမေ့အမောပြေ”
  (အပိုင်း-၄၉)
04:15 - 04:40
 • Forever Gems By ရွှေနန်းတော် Flagship Jewelery Shop Grand Opening
  -
04:40 - 05:10
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
05:10 - 05:35
 • Cartoon Series
  (Welcome to Skyville)
05:35 - 06:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းဟောင်း)
06:00 - 06:10
 • MRTV-4 သတင်း
  -
06:10 - 06:15
 • Health Fix
  -
06:15 - 07:20
 • “မေမေ့အမောပြေ”
  (အပိုင်း-၅၀)
07:20 - 08:00
 • “ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ”
  (အပိုင်း-၃)
08:00 - 08:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
08:20 - 08:40
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
08:40 - 09:25
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ”
  (အပိုင်း-၇၇)
09:25 - 10:15
 • “ရာဇဝင်ထဲက သူမ” (အပိုင်း-၂၉)
  -
10:15 - 10:40
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
10:40 - 11:10
 • Let's Talk
  (အပိုင်းဟောင်း)
11:10 - 11:40
 • MRTV-4 Stage
  -
11:40 - 12:00
 • ဟင်းချက်ရအောင်
  -
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:45 PM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ဓဇဂ္ဂသုတ် -
05:20 AM - 05:45 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 05:45 PM
 • တရားတော် (အပိုင်း-၁) (သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ)
06:40 AM - 05:45 PM
 • “မေမေ့အမောပြေ” (အပိုင်း-၅၀)
07:30 AM - 05:45 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 05:45 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 05:45 PM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:30 AM - 05:45 PM
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ” (အပိုင်း-၇၇)
10:30 AM - 05:45 PM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)
01:00 AM - 01:50 AM
 • World of Knowledge (Operation Cruise Ship)
01:50 AM - 02:20 AM
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ” (အပိုင်း-၇၇)
02:20 AM - 03:10 AM
 • “ရာဇဝင်ထဲက သူမ” (အပိုင်း-၂၉)
03:10 AM - 03:45 AM
 • “ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ” (အပိုင်း-၃)
03:45 AM - 04:10 AM
 • MRTV-4 Stage -
04:10 AM - 05:00 AM
 • World of Knowledge (Operation Cruise Ship)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ခန္ဓသုတ်၊ မောရသုတ်၊ ဝဋ္ဋသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • တရားတော် (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
06:40 AM - 07:30 AM
 • “မေမေ့အမောပြေ” (အပိုင်း-၄၉)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:30 AM - 10:30 AM
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ” (အပိုင်း-၇၆)
10:30 AM - 11:30 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)
11:30 AM - 11:55 AM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
11:55 AM - 01:00 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲက သူမ” (အပိုင်း-၂၈)
12:00 PM - 01:00 AM
 • တရားတော် (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
01:00 PM - 02:00 PM
 • တရားတော် (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:10 PM
 • “ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ” (အပိုင်း-၂)
03:10 PM - 04:15 PM
 • “မေမေ့အမောပြေ” (အပိုင်း-၄၉)
04:15 PM - 04:40 PM
 • Forever Gems By ရွှေနန်းတော် Flagship Jewelery Shop Grand Opening -
04:40 PM - 05:10 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
05:10 PM - 05:35 PM
 • Cartoon Series (Welcome to Skyville)
05:35 PM - 06:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
06:00 PM - 06:10 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
06:10 PM - 06:15 PM
 • Health Fix -
06:15 PM - 07:20 PM
 • “မေမေ့အမောပြေ” (အပိုင်း-၅၀)
07:20 PM - 08:00 PM
 • “ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ” (အပိုင်း-၃)
08:00 PM - 08:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
08:20 PM - 08:40 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
08:40 PM - 09:25 PM
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ” (အပိုင်း-၇၇)
09:25 PM - 10:15 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲက သူမ” (အပိုင်း-၂၉) -
10:15 PM - 10:40 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
10:40 PM - 11:10 PM
 • Let's Talk (အပိုင်းဟောင်း)
11:10 PM - 11:40 PM
 • MRTV-4 Stage -
11:40 PM - 12:00 PM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:45 PM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ဓဇဂ္ဂသုတ် -
05:20 AM - 05:45 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 05:45 PM
 • တရားတော် (အပိုင်း-၁) (သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ)
06:40 AM - 05:45 PM
 • “မေမေ့အမောပြေ” (အပိုင်း-၅၀)
07:30 AM - 05:45 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 05:45 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 05:45 PM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:30 AM - 05:45 PM
 • “အချစ်ပန်းတွေဝေပါစေ” (အပိုင်း-၇၇)
10:30 AM - 05:45 PM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)