12:55 - 01:55
 • “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုညတာဝိဟာရ” တရားတော်
  (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
01:55 - 02:50
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
02:50 - 03:25
 • Food & Decor
  -
03:25 - 03:35
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
03:35 - 04:10
 • "လမင်းတစ်ရာ"
  (အပိုင်း-၇၇)
04:10 - 05:00
 • “မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်”
  (အပိုင်း-၆)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုညတာဝိဟာရ” တရားတော်
  (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
06:40 - 07:30
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး”
  (အပိုင်း-၂)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  LIVE
09:30 - 10:15
 • "လမင်းတစ်ရာ"
  (အပိုင်း-၇၆)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  LIVE
11:15 - 11:45
 • Food & Decor
  -
11:45 - 12:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
12:00 - 12:25
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
12:25 - 01:00
 • Cartoon Series
  (Papalula)
01:00 - 02:00
 • “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုညတာဝိဟာရ” တရားတော်
  (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:05
 • “မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်”
  (အပိုင်း-၅)
03:05 - 03:45
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်”
  (အပိုင်း-၃၇)
03:45 - 04:10
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
04:10 - 06:00
 • "အရူးပါး"
  (ကျော်ရဲအောင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်) [ဒါရိုက်တာ - ကျော်ဇောလင်း၏ (အတွေးပုံရိပ်)]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 06:55
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး”
  (အပိုင်း-၃)
06:55 - 08:00
 • “မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်”
  (အပိုင်း-၆)
08:00 - 08:40
 • "လမင်းတစ်ရာ"
  (အပိုင်း-၇၇)
08:40 - 09:25
 • “ဝင်္ကပါစံအိမ်”
  (အပိုင်း-၅)
09:25 - 09:45
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
09:45 - 10:00
 • ရသစုံညွန်းတမ်းများ
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:45
 • MRTV-4 Stage
  -
10:45 - 11:15
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်”
  (အပိုင်း-၃၇)
11:15 - 12:55
 • "အရူးပါး"
  (ကျော်ရဲအောင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်) [ဒါရိုက်တာ - ကျော်ဇောလင်း၏ (အတွေးပုံရိပ်)]
No TV Guide Yet
12:55 AM - 01:55 AM
 • “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုညတာဝိဟာရ” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
01:55 AM - 02:50 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
02:50 AM - 03:25 AM
 • Food & Decor -
03:25 AM - 03:35 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
03:35 AM - 04:10 AM
 • "လမင်းတစ်ရာ" (အပိုင်း-၇၇)
04:10 AM - 05:00 AM
 • “မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်” (အပိုင်း-၆)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုညတာဝိဟာရ” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး” (အပိုင်း-၂)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show LIVE
09:30 AM - 10:15 AM
 • "လမင်းတစ်ရာ" (အပိုင်း-၇၆)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ LIVE
11:15 AM - 11:45 AM
 • Food & Decor -
11:45 AM - 12:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
12:00 PM - 12:25 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
12:25 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series (Papalula)
01:00 PM - 02:00 PM
 • “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုညတာဝိဟာရ” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:05 PM
 • “မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်” (အပိုင်း-၅)
03:05 PM - 03:45 PM
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၃၇)
03:45 PM - 04:10 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
04:10 PM - 06:00 PM
 • "အရူးပါး" (ကျော်ရဲအောင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်) [ဒါရိုက်တာ - ကျော်ဇောလင်း၏ (အတွေးပုံရိပ်)]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 06:55 PM
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး” (အပိုင်း-၃)
06:55 PM - 08:00 PM
 • “မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်” (အပိုင်း-၆)
08:00 PM - 08:40 PM
 • "လမင်းတစ်ရာ" (အပိုင်း-၇၇)
08:40 PM - 09:25 PM
 • “ဝင်္ကပါစံအိမ်” (အပိုင်း-၅)
09:25 PM - 09:45 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
09:45 PM - 10:00 PM
 • ရသစုံညွန်းတမ်းများ -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:45 PM
 • MRTV-4 Stage -
10:45 PM - 11:15 PM
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၃၇)
11:15 PM - 12:55 AM
 • "အရူးပါး" (ကျော်ရဲအောင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်) [ဒါရိုက်တာ - ကျော်ဇောလင်း၏ (အတွေးပုံရိပ်)]
No TV Guide Yet