12:40 - 01:40
 • “ဘဝကိုပြင် အလှဆင်” တရားတော်
  [ဆရာတော်အရှင်သုဇာတ (ငွေတောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)]
01:40 - 02:25
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-2]
  (အပိုင်း-၄)
02:25 - 03:00
 • “အချစ်ရှိရာ”
  (အပိုင်း-၈၁)
03:00 - 03:50
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
03:50 - 04:25
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၃၂)
04:25 - 05:00
 • “ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ”
  (အပိုင်း-၁၇)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “ဘဝကိုပြင် အလှဆင်” တရားတော်
  [ဆရာတော်အရှင်သုဇာတ (ငွေတောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)]
06:40 - 07:30
 • “အချစ်ရှိရာ”
  (အပိုင်း-၈၀)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  LIVE
09:30 - 10:15
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၃၁)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
11:15 - 12:00
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-2]
  (အပိုင်း-၄)
12:00 - 12:30
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
12:30 - 01:00
 • Cartoon Series
  [Duda & Da Da (Dubbing)]
01:00 - 02:00
 • “ဘဝကိုပြင် အလှဆင်” တရားတော်
  [ဆရာတော်အရှင်သုဇာတ (ငွေတောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 02:40
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
02:40 - 03:25
 • “ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ”
  (အပိုင်း-၁၆)
03:25 - 04:10
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၁၀၇)
04:10 - 06:00
 • "ကြိုးတန်း ''
  (ကျော်ဟိန်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ စိုးမြတ်သူဇာ) [ဒါရိုက်တာ - မီးပွား]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 07:00
 • “အချစ်ရှိရာ”
  (အပိုင်း-၈၁)
07:00 - 07:55
 • “ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ”
  (အပိုင်း-၁၇)
07:55 - 08:40
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ”
  (အပိုင်း-၃၂)
08:40 - 09:25
 • “ပျားရည်အိုင်”
  (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
09:25 - 09:45
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
09:45 - 10:00
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:50
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၁၀၇)
10:50 - 12:40
 • "ကြိုးတန်း ''
  (ကျော်ဟိန်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ စိုးမြတ်သူဇာ) [ဒါရိုက်တာ - မီးပွား]
No TV Guide Yet
12:40 AM - 01:40 AM
 • “ဘဝကိုပြင် အလှဆင်” တရားတော် [ဆရာတော်အရှင်သုဇာတ (ငွေတောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)]
01:40 AM - 02:25 AM
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-2] (အပိုင်း-၄)
02:25 AM - 03:00 AM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၈၁)
03:00 AM - 03:50 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:50 AM - 04:25 AM
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ” (အပိုင်း-၃၂)
04:25 AM - 05:00 AM
 • “ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ” (အပိုင်း-၁၇)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “ဘဝကိုပြင် အလှဆင်” တရားတော် [ဆရာတော်အရှင်သုဇာတ (ငွေတောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၈၀)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show LIVE
09:30 AM - 10:15 AM
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ” (အပိုင်း-၃၁)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 12:00 PM
 • “The Sign of Love အချစ်သင်္ကေတ” [Season-2] (အပိုင်း-၄)
12:00 PM - 12:30 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
12:30 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series [Duda & Da Da (Dubbing)]
01:00 PM - 02:00 PM
 • “ဘဝကိုပြင် အလှဆင်” တရားတော် [ဆရာတော်အရှင်သုဇာတ (ငွေတောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 02:40 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
02:40 PM - 03:25 PM
 • “ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ” (အပိုင်း-၁၆)
03:25 PM - 04:10 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၁၀၇)
04:10 PM - 06:00 PM
 • "ကြိုးတန်း '' (ကျော်ဟိန်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ စိုးမြတ်သူဇာ) [ဒါရိုက်တာ - မီးပွား]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 07:00 PM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၈၁)
07:00 PM - 07:55 PM
 • “ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ” (အပိုင်း-၁၇)
07:55 PM - 08:40 PM
 • “သူဌေးသားလေး ကျွန်မချစ်သူ” (အပိုင်း-၃၂)
08:40 PM - 09:25 PM
 • “ပျားရည်အိုင်” (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
09:25 PM - 09:45 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
09:45 PM - 10:00 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:50 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၁၀၇)
10:50 PM - 12:40 AM
 • "ကြိုးတန်း '' (ကျော်ဟိန်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ စိုးမြတ်သူဇာ) [ဒါရိုက်တာ - မီးပွား]
No TV Guide Yet