12:30 - 01:30
 • ''သေနည်းကောင်း'' တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်သူရိယ (အောင်စကြာဆရာတော်)]
01:30 - 02:05
 • “အချစ်ရှိရာ”
  (အပိုင်း-၁၉)
02:05 - 03:05
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
03:05 - 03:20
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
03:20 - 03:50
 • သွားမယ်စားမယ်
  -
03:50 - 04:30
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်"
  (အပိုင်း-၇၄)
04:30 - 05:00
 • J Popular Food
  -
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အင်္ဂုလိမာလသုတ်၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၊ ပုဗ္ဗဏှသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • ''သေနည်းကောင်း'' တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်သူရိယ (အောင်စကြာဆရာတော်)]
06:40 - 07:30
 • “အချစ်ရှိရာ”
  (အပိုင်း-၁၈)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
08:00 - 09:00
 • Cartoon Series
  (Dancing Kongya)
09:00 - 05:30
 • Weekly Sports Diary
  -
09:30 - 10:15
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်"
  (အပိုင်း-၇၃)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
11:15 - 11:45
 • Chic Cook
  -
11:45 - 12:10
 • Star တို့ရဲ့လက်ရာ
  -
12:10 - 01:00
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်"
  (အပိုင်း-၁၉)
01:00 - 02:00
 • ''သေနည်းကောင်း'' တရားတော်
  [ဆရာတော် အရှင်သူရိယ (အောင်စကြာဆရာတော်)]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:05
 • Discovering Life's Formulas (Epi-2)
  -
03:05 - 03:45
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၄၆)
03:45 - 04:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
04:00 - 04:15
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
04:15 - 05:00
 • Cartoon Series
  (Dancing Kongya)
05:00 - 05:30
 • သွားမယ်စားမယ်
  -
05:30 - 06:00
 • J Popular Food
  -
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 07:00
 • “အချစ်ရှိရာ”
  (အပိုင်း-၁၉)
07:00 - 08:15
 • Master Chef Myanmar
  -
08:15 - 09:00
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်"
  (အပိုင်း-၇၄)
09:00 - 10:30
 • The X-Factor Myanmar
  (LIVE)
10:30 - 11:00
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၄၆)
11:00 - 11:45
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်"
  (အပိုင်း-၁၉)
11:45 - 12:30
 • Discovering Life's Formulas
  (Epi-2)
12:05 AM - 12:30 AM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
12:30 AM - 01:30 AM
 • “အကျိုးသက်ရောက်မှုုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက်” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
01:30 AM - 02:05 AM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၂၀)
02:05 AM - 03:05 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:05 AM - 03:20 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
03:20 AM - 03:50 AM
 • စားမယ်စားမယ် -
03:50 AM - 04:25 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၅)
04:25 AM - 05:00 AM
 • J Popular Food -
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အင်္ဂုလိမာလသုတ်၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၊ ပုဗ္ဗဏှသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “အကျိုးသက်ရောက်မှုုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက်” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
06:40 AM - 07:30 PM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၁၉)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:00 AM
 • Cartoon Series (Duda & Da Da)
09:00 AM - 09:30 AM
 • Drive It -
09:30 AM - 10:15 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၄)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 11:45 AM
 • J Popular Food -
11:45 AM - 12:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
12:00 PM - 12:50 PM
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်" (အပိုင်း-၂၀)
12:50 PM - 01:00 PM
 • သတ္ထုဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်လီမိတက် (အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား -
01:00 PM - 02:00 PM
 • “အကျိုးသက်ရောက်မှုုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက်” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
02:00 PM - 05:00 PM
 • Lethwei Nation Fight (LIVE)
05:00 PM - 05:25 PM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
05:25 PM - 06:00 PM
 • Chic Cook -
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 07:00 PM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၂၀)
07:00 PM - 08:15 PM
 • MasterChef Myanmar -
08:15 PM - 09:00 PM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၅)
09:00 PM - 10:00 PM
 • The X-Factor Myanmar (LIVE)
10:00 PM - 10:30 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၄၆)
10:30 PM - 11:15 PM
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်" (အပိုင်း-၂၀)
11:15 PM - 12:05 AM
 • Discovering Life's Formulas (Epi-2)
12:30 AM - 01:30 AM
 • ''သေနည်းကောင်း'' တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်သူရိယ (အောင်စကြာဆရာတော်)]
01:30 AM - 02:05 AM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၁၉)
02:05 AM - 03:05 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:05 AM - 03:20 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
03:20 AM - 03:50 AM
 • သွားမယ်စားမယ် -
03:50 AM - 04:30 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၄)
04:30 AM - 05:00 AM
 • J Popular Food -
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အင်္ဂုလိမာလသုတ်၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၊ ပုဗ္ဗဏှသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • ''သေနည်းကောင်း'' တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်သူရိယ (အောင်စကြာဆရာတော်)]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၁၈)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:00 AM
 • Cartoon Series (Dancing Kongya)
09:00 AM - 05:30 AM
 • Weekly Sports Diary -
09:30 AM - 10:15 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၃)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 11:45 AM
 • Chic Cook -
11:45 AM - 12:10 PM
 • Star တို့ရဲ့လက်ရာ -
12:10 PM - 01:00 PM
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်" (အပိုင်း-၁၉)
01:00 PM - 02:00 PM
 • ''သေနည်းကောင်း'' တရားတော် [ဆရာတော် အရှင်သူရိယ (အောင်စကြာဆရာတော်)]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:05 PM
 • Discovering Life's Formulas (Epi-2) -
03:05 PM - 03:45 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၄၆)
03:45 PM - 04:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
04:00 PM - 04:15 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
04:15 PM - 05:00 PM
 • Cartoon Series (Dancing Kongya)
05:00 PM - 05:30 PM
 • သွားမယ်စားမယ် -
05:30 PM - 06:00 PM
 • J Popular Food -
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 07:00 PM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၁၉)
07:00 PM - 08:15 PM
 • Master Chef Myanmar -
08:15 PM - 09:00 PM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၄)
09:00 PM - 10:30 PM
 • The X-Factor Myanmar (LIVE)
10:30 PM - 11:00 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၄၆)
11:00 PM - 11:45 PM
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်" (အပိုင်း-၁၉)
11:45 PM - 12:30 AM
 • Discovering Life's Formulas (Epi-2)
12:05 AM - 12:30 AM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
12:30 AM - 01:30 AM
 • “အကျိုးသက်ရောက်မှုုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက်” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
01:30 AM - 02:05 AM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၂၀)
02:05 AM - 03:05 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:05 AM - 03:20 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
03:20 AM - 03:50 AM
 • စားမယ်စားမယ် -
03:50 AM - 04:25 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၅)
04:25 AM - 05:00 AM
 • J Popular Food -
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အင်္ဂုလိမာလသုတ်၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၊ ပုဗ္ဗဏှသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “အကျိုးသက်ရောက်မှုုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက်” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
06:40 AM - 07:30 PM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၁၉)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:00 AM
 • Cartoon Series (Duda & Da Da)
09:00 AM - 09:30 AM
 • Drive It -
09:30 AM - 10:15 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၄)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 11:45 AM
 • J Popular Food -
11:45 AM - 12:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
12:00 PM - 12:50 PM
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်" (အပိုင်း-၂၀)
12:50 PM - 01:00 PM
 • သတ္ထုဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်လီမိတက် (အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား -
01:00 PM - 02:00 PM
 • “အကျိုးသက်ရောက်မှုုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက်” တရားတော် (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ)
02:00 PM - 05:00 PM
 • Lethwei Nation Fight (LIVE)
05:00 PM - 05:25 PM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
05:25 PM - 06:00 PM
 • Chic Cook -
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 07:00 PM
 • “အချစ်ရှိရာ” (အပိုင်း-၂၀)
07:00 PM - 08:15 PM
 • MasterChef Myanmar -
08:15 PM - 09:00 PM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၇၅)
09:00 PM - 10:00 PM
 • The X-Factor Myanmar (LIVE)
10:00 PM - 10:30 PM
 • "လေချိုဖြန်းတဲ့ ရွှေနန်းတော်" (အပိုင်း-၄၆)
10:30 PM - 11:15 PM
 • "မှော်ဆန်တဲ့အချစ်" (အပိုင်း-၂၀)
11:15 PM - 12:05 AM
 • Discovering Life's Formulas (Epi-2)