12:05 - 01:05
 • “ပညတ်၊ ပရမတ် တွဲစပ်ယှဉ်မဇ္ဈိမပဋိပဒါအမြင်” တရားတော်
  [ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ (အောင်ဆန်းဆရာတော်)]
12:15 - 01:00
 • Cartoon Series
  (Magic Ice Cream Truck)
01:05 - 02:45
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ
  "ဧပရယ် . . . အင်း" (ကျော်ရဲအောင်၊ လှအဉ္ဇလီတင့်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုအောင်မင်းသိမ်း]
02:45 - 03:10
 • Food & Decor
  -
03:10 - 03:45
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းဟောင်း)
03:45 - 04:20
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ”
  (အပိုင်း-၁၁၆)
04:20 - 05:00
 • "နွေကန္တာဦး"
  (အပိုင်း-၁၇)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “ပညတ်၊ ပရမတ် တွဲစပ်ယှဉ်မဇ္ဈိမပဋိပဒါအမြင်” တရားတော်
  [ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ (အောင်ဆန်းဆရာတော်)]
06:40 - 07:30
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ”
  (အပိုင်း-၁၈)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • တန်ခိုးကြီးမား ဘုရားစေတီပုထိုးများ (မန္တလေးတောင်တော်ဦးဆီမှ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်မြတ်ကြီး)
  -
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  Live
09:30 - 10:15
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ”
  (အပိုင်း-၁၁၅)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  Live
11:15 - 11:40
 • Food & Decor
  -
11:40 - 11:55
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းသစ်)
11:55 - 12:15
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
01:00 - 02:00
 • “ပညတ်၊ ပရမတ် တွဲစပ်ယှဉ်မဇ္ဈိမပဋိပဒါအမြင်” တရားတော်
  [ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ (အောင်ဆန်းဆရာတော်)]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:00
 • "နွေကန္တာဦး"
  (အပိုင်း-၁၆)
03:00 - 03:40
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ”
  (အပိုင်း-၁၁၇)
03:40 - 04:15
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းသစ်)
04:15 - 06:00
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ
  "ဧပရယ် . . . အင်း" (ကျော်ရဲအောင်၊ လှအဉ္ဇလီတင့်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုအောင်မင်းသိမ်း]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 06:50
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ”
  (အပိုင်း-၁၉)
06:50 - 07:50
 • "နွေကန္တာဦး"
  (အပိုင်း-၁၇)
07:50 - 08:40
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ”
  (အပိုင်း-၁၁၆)
08:40 - 09:20
 • “လူရည်ချွန်”
  (အပိုင်း-၅)
09:20 - 09:45
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
09:45 - 10:00
 • ရသစုံညွန်းတမ်းများ
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:35
 • MRTV-4 Stage
  -
10:35 - 11:10
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ”
  (အပိုင်း-၁၁၇)
11:10 - 12:05
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
No TV Guide Yet
12:05 AM - 01:05 AM
 • “ပညတ်၊ ပရမတ် တွဲစပ်ယှဉ်မဇ္ဈိမပဋိပဒါအမြင်” တရားတော် [ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ (အောင်ဆန်းဆရာတော်)]
12:15 AM - 01:00 PM
 • Cartoon Series (Magic Ice Cream Truck)
01:05 AM - 02:45 AM
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ "ဧပရယ် . . . အင်း" (ကျော်ရဲအောင်၊ လှအဉ္ဇလီတင့်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုအောင်မင်းသိမ်း]
02:45 AM - 03:10 AM
 • Food & Decor -
03:10 AM - 03:45 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
03:45 AM - 04:20 AM
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ” (အပိုင်း-၁၁၆)
04:20 AM - 05:00 AM
 • "နွေကန္တာဦး" (အပိုင်း-၁၇)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “ပညတ်၊ ပရမတ် တွဲစပ်ယှဉ်မဇ္ဈိမပဋိပဒါအမြင်” တရားတော် [ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ (အောင်ဆန်းဆရာတော်)]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ” (အပိုင်း-၁၈)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • တန်ခိုးကြီးမား ဘုရားစေတီပုထိုးများ (မန္တလေးတောင်တော်ဦးဆီမှ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်မြတ်ကြီး) -
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show Live
09:30 AM - 10:15 AM
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ” (အပိုင်း-၁၁၅)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ Live
11:15 AM - 11:40 AM
 • Food & Decor -
11:40 AM - 11:55 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
11:55 AM - 12:15 AM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
01:00 PM - 02:00 PM
 • “ပညတ်၊ ပရမတ် တွဲစပ်ယှဉ်မဇ္ဈိမပဋိပဒါအမြင်” တရားတော် [ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ (အောင်ဆန်းဆရာတော်)]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:00 PM
 • "နွေကန္တာဦး" (အပိုင်း-၁၆)
03:00 PM - 03:40 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ” (အပိုင်း-၁၁၇)
03:40 PM - 04:15 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
04:15 PM - 06:00 PM
 • ကြည့်ရှုခံစား ဇာတ်လမ်းများ "ဧပရယ် . . . အင်း" (ကျော်ရဲအောင်၊ လှအဉ္ဇလီတင့်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုအောင်မင်းသိမ်း]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 06:50 PM
 • “ချစ်ခြင်းသစ္စာဝင်္ကပါ” (အပိုင်း-၁၉)
06:50 PM - 07:50 PM
 • "နွေကန္တာဦး" (အပိုင်း-၁၇)
07:50 PM - 08:40 PM
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ” (အပိုင်း-၁၁၆)
08:40 PM - 09:20 PM
 • “လူရည်ချွန်” (အပိုင်း-၅)
09:20 PM - 09:45 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
09:45 PM - 10:00 PM
 • ရသစုံညွန်းတမ်းများ -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:35 PM
 • MRTV-4 Stage -
10:35 PM - 11:10 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ” (အပိုင်း-၁၁၇)
11:10 PM - 12:05 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
No TV Guide Yet