12:40 - 01:40
 • “နေ့တိုင်းဆင်နွှဲ တရားပွဲ" တရားတော်
  [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယောဆရာတော်)]
01:40 - 02:15
 • “ပန်းနုသွေး” [Season-1]
  (အပိုင်း-၅၀)
02:15 - 02:55
 • “ဤချစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်"
  (အပိုင်း-၇)
02:55 - 03:50
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
03:50 - 04:25
 • “ကျွန်တော့်ဘဝအကြောင်း"
  (အပိုင်း-၅၄)
04:25 - 05:00
 • “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန”
  (အပိုင်း-၁၀)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ခန္ဓသုတ်၊ မောရသုတ်၊ ဝဋ္ဋသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “နေ့တိုင်းဆင်နွှဲ တရားပွဲ" တရားတော်
  [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယောဆရာတော်)]
06:40 - 07:30
 • “ဤချစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်"
  (အပိုင်း-၆)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  ( Mission to Successful Business Free Seminar of Max Power Group/ Annual General Meeting of the Yangon Universities Boat Club Old Members Association)
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  LIVE
09:30 - 10:15
 • “ကျွန်တော့်ဘဝအကြောင်း"
  (အပိုင်း-၅၃)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
11:15 - 12:00
 • “ပန်းနုသွေး” [Season-1]
  (အပိုင်း-၅၀)
12:00 - 12:30
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
12:30 - 01:00
 • Cartoon Series
  [Balloopo (Dubbing)]
01:00 - 02:00
 • “နေ့တိုင်းဆင်နွှဲ တရားပွဲ" တရားတော်
  [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယောဆရာတော်)]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 02:35
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (PMG ငြိမ်းချမ်းမြန်မာအဖွဲ့၏ ၁၆ကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်းပွဲ/ ရွှေလောင်းလှေ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ၈နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းနား ဖိတ်ကြားလွှာ)
02:35 - 03:20
 • “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန”
  (အပိုင်း-၉)
03:20 - 04:10
 • "မာယာနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၆၆)
04:10 - 06:00
 • "ဝိညာဉ်များနှင့်စကားပြောသူ"
  (အောင်ရဲလင်း၊သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း) [ဒါရိုက်တာ - ဝိုင်း ]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 07:00
 • “ဤချစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်"
  (အပိုင်း-၇)
07:00 - 08:00
 • “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန”
  (အပိုင်း-၁၀)
08:00 - 08:40
 • “ကျွန်တော့်ဘဝအကြောင်း"
  (အပိုင်း-၅၄)
08:40 - 09:25
 • “အလင်းထဲကလူ”
  (အပိုင်း-၃)
09:25 - 09:40
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
09:40 - 10:00
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:50
 • "မာယာနန်းတော်"
  (အပိုင်း-၆၆)
10:50 - 12:40
 • "ဝိညာဉ်များနှင့်စကားပြောသူ"
  (အောင်ရဲလင်း၊သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း) [ဒါရိုက်တာ - ဝိုင်း ]
No TV Guide Yet
12:40 AM - 01:40 AM
 • “နေ့တိုင်းဆင်နွှဲ တရားပွဲ" တရားတော် [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယောဆရာတော်)]
01:40 AM - 02:15 AM
 • “ပန်းနုသွေး” [Season-1] (အပိုင်း-၅၀)
02:15 AM - 02:55 AM
 • “ဤချစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်" (အပိုင်း-၇)
02:55 AM - 03:50 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:50 AM - 04:25 AM
 • “ကျွန်တော့်ဘဝအကြောင်း" (အပိုင်း-၅၄)
04:25 AM - 05:00 AM
 • “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန” (အပိုင်း-၁၀)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ခန္ဓသုတ်၊ မောရသုတ်၊ ဝဋ္ဋသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “နေ့တိုင်းဆင်နွှဲ တရားပွဲ" တရားတော် [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယောဆရာတော်)]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ဤချစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်" (အပိုင်း-၆)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် ( Mission to Successful Business Free Seminar of Max Power Group/ Annual General Meeting of the Yangon Universities Boat Club Old Members Association)
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show LIVE
09:30 AM - 10:15 AM
 • “ကျွန်တော့်ဘဝအကြောင်း" (အပိုင်း-၅၃)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:15 AM - 12:00 PM
 • “ပန်းနုသွေး” [Season-1] (အပိုင်း-၅၀)
12:00 PM - 12:30 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
12:30 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series [Balloopo (Dubbing)]
01:00 PM - 02:00 PM
 • “နေ့တိုင်းဆင်နွှဲ တရားပွဲ" တရားတော် [ဆရာတော်ဘဒ္ဒန ္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယောဆရာတော်)]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 02:35 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (PMG ငြိမ်းချမ်းမြန်မာအဖွဲ့၏ ၁၆ကြိမ်မြောက် သွေးလှူဒါန်းပွဲ/ ရွှေလောင်းလှေ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ၈နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းနား ဖိတ်ကြားလွှာ)
02:35 PM - 03:20 PM
 • “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန” (အပိုင်း-၉)
03:20 PM - 04:10 PM
 • "မာယာနန်းတော်" (အပိုင်း-၆၆)
04:10 PM - 06:00 PM
 • "ဝိညာဉ်များနှင့်စကားပြောသူ" (အောင်ရဲလင်း၊သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း) [ဒါရိုက်တာ - ဝိုင်း ]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 07:00 PM
 • “ဤချစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်" (အပိုင်း-၇)
07:00 PM - 08:00 PM
 • “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန” (အပိုင်း-၁၀)
08:00 PM - 08:40 PM
 • “ကျွန်တော့်ဘဝအကြောင်း" (အပိုင်း-၅၄)
08:40 PM - 09:25 PM
 • “အလင်းထဲကလူ” (အပိုင်း-၃)
09:25 PM - 09:40 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
09:40 PM - 10:00 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:50 PM
 • "မာယာနန်းတော်" (အပိုင်း-၆၆)
10:50 PM - 12:40 AM
 • "ဝိညာဉ်များနှင့်စကားပြောသူ" (အောင်ရဲလင်း၊သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း) [ဒါရိုက်တာ - ဝိုင်း ]
No TV Guide Yet