12:00 - 12:25
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
01:00 - 02:55
 • “တောလယ်၊ မောတယ်၊ ချစ်မယ်”
  (ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
02:55 - 03:30
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ”
  (အပိုင်း-၁၉)
03:30 - 04:10
 • “ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်ဖူးချင်သည်”
  (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
04:10 - 05:00
 • World of Knowledge
  (Big Bigger Biggest : Tower)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “အောင်ခြင်း (၈)ပါး တရားဒေသနာတော်”
  (အပိုင်း-၂)
06:40 - 07:30
 • “လူကောင်း လူဆိုး”
  (အပိုင်း-၂၁)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းသစ်)
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  (Live)
09:30 - 10:15
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ”
  (အပိုင်း-၁၈)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  (Live)
11:15 - 11:45
 • Food & Decor
  -
11:45 - 12:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းဟောင်း)
12:00 - 01:00
 • “အောင်ခြင်း (၈)ပါး တရားဒေသနာတော်”
  (အပိုင်း-၂)
12:25 - 01:00
 • Cartoon Series
  (Peet the Forest Detective)
01:00 - 02:00
 • “အောင်ခြင်း (၈)ပါး တရားဒေသနာတော်”
  (အပိုင်း-၂)
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:05
 • “ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်ဖူးချင်သည်”
  (အပိုင်း-၂၇)
03:05 - 03:40
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ”
  (အပိုင်း-၂၁)
03:40 - 04:05
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းဟောင်း)
04:05 - 06:00
 • “တောလယ်၊ မောတယ်၊ ချစ်မယ်”
  (ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 06:55
 • “လူကောင်း လူဆိုး”
  (အပိုင်း-၂၂)
06:55 - 07:55
 • “ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်ဖူးချင်သည်”
  (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
07:55 - 08:40
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ”
  (အပိုင်း-၁၉)
08:40 - 09:20
 • MAKE ME BEAUTIFUL
  -
09:20 - 09:40
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
09:40 - 10:00
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:45
 • MRTV-4 Stage
  -
10:45 - 11:30
 • World of Knowledge
  (Big Bigger Biggest : Tower)
11:30 - 12:00
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ”
  (အပိုင်း-၂၁)
No TV Guide Yet
12:00 AM - 12:25 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
01:00 AM - 02:55 AM
 • “တောလယ်၊ မောတယ်၊ ချစ်မယ်” (ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
02:55 AM - 03:30 AM
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ” (အပိုင်း-၁၉)
03:30 AM - 04:10 AM
 • “ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်ဖူးချင်သည်” (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
04:10 AM - 05:00 AM
 • World of Knowledge (Big Bigger Biggest : Tower)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “အောင်ခြင်း (၈)ပါး တရားဒေသနာတော်” (အပိုင်း-၂)
06:40 AM - 07:30 AM
 • “လူကောင်း လူဆိုး” (အပိုင်း-၂၁)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:30 AM - 10:15 AM
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ” (အပိုင်း-၁၈)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)
11:15 AM - 11:45 AM
 • Food & Decor -
11:45 AM - 12:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
12:00 PM - 01:00 AM
 • “အောင်ခြင်း (၈)ပါး တရားဒေသနာတော်” (အပိုင်း-၂)
12:25 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series (Peet the Forest Detective)
01:00 PM - 02:00 PM
 • “အောင်ခြင်း (၈)ပါး တရားဒေသနာတော်” (အပိုင်း-၂)
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:05 PM
 • “ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်ဖူးချင်သည်” (အပိုင်း-၂၇)
03:05 PM - 03:40 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ” (အပိုင်း-၂၁)
03:40 PM - 04:05 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
04:05 PM - 06:00 PM
 • “တောလယ်၊ မောတယ်၊ ချစ်မယ်” (ပြေတီဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်) [ဒါရိုက်တာ - ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 06:55 PM
 • “လူကောင်း လူဆိုး” (အပိုင်း-၂၂)
06:55 PM - 07:55 PM
 • “ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်ဖူးချင်သည်” (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
07:55 PM - 08:40 PM
 • “ရင်ခုန်သံထပ်တူ” (အပိုင်း-၁၉)
08:40 PM - 09:20 PM
 • MAKE ME BEAUTIFUL -
09:20 PM - 09:40 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
09:40 PM - 10:00 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:45 PM
 • MRTV-4 Stage -
10:45 PM - 11:30 PM
 • World of Knowledge (Big Bigger Biggest : Tower)
11:30 PM - 12:00 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲက ဂျူမုံ” (အပိုင်း-၂၁)
No TV Guide Yet