12:35 - 01:35
 • “သုတသောမနှင့် လူ့ဘီလူး” (အပိုင်း-၃) တရားတော်
  [ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ]
01:35 - 02:05
 • “Happy Beach (Season-1)”
  (Epi-15)
02:05 - 02:40
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး”
  (အပိုင်း-၆၆)
02:40 - 03:40
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
03:40 - 04:10
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်"
  (အပိုင်း-၁၇)
04:10 - 05:00
 • “မနေ့ကဖြစ်သည် 2 ”
  (အပိုင်း-၄)
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • “သုတသောမနှင့် လူ့ဘီလူး” (အပိုင်း-၃) တရားတော်
  [ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ]
06:40 - 07:30
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး” (အပိုင်း-၆၅)
  (Repeat)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
08:00 - 09:30
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show
  LIVE
09:30 - 10:15
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၁၆)
  (Repeat)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  LIVE
11:15 - 11:50
 • “Happy Beach (Season-1)”
  (Epi-15)
11:50 - 12:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
12:00 - 12:25
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
12:25 - 01:00
 • Cartoon Series
  (Magic Icecream Truck)
01:00 - 02:00
 • “သုတသောမနှင့် လူ့ဘီလူး” (အပိုင်း-၃) တရားတော်
  [ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ]
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:00
 • “မနေ့ကဖြစ်သည် 2 ” (အပိုင်း-၃)
  (Repeat)
03:00 - 03:45
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်”
  (အပိုင်း-၉၉)
03:45 - 04:05
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
04:05 - 06:00
 • "ပဉ္စလှည့် (ရွာ-၂)"
  (ရဲတိုက်၊ မင်းဟိဏ်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ နိုဘယ်လ် ကျော်ကျော်၊ အော်န်ဆိုင်း) [ဒါရိုက်တာ- နေပိုင်]
06:00 - 06:05
 • Health Fix
  -
06:05 - 06:55
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး”
  (အပိုင်း-၆၆)
06:55 - 07:55
 • “မနေ့ကဖြစ်သည် 2 ”
  (အပိုင်း-၄)
07:55 - 08:35
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်"
  (အပိုင်း-၁၇)
08:35 - 09:25
 • “ကျိန်စာပြယ် ဒဏ္ဍာရီ”
  (အပိုင်း-၁၀)
09:25 - 09:45
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
09:45 - 10:00
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
10:00 - 10:15
 • MRTV-4 သတင်း
  -
10:15 - 10:45
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၉၉)
  (Repeat)
10:45 - 12:35
 • "ပဉ္စလှည့် (ရွာ-၂)"
  (ရဲတိုက်၊ မင်းဟိဏ်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ နိုဘယ်လ်ကျော်ကျော်၊ အော်န်ဆိုင်း) [ဒါရိုက်တာ- နေပိုင်]
No TV Guide Yet
12:35 AM - 01:35 AM
 • “သုတသောမနှင့် လူ့ဘီလူး” (အပိုင်း-၃) တရားတော် [ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ]
01:35 AM - 02:05 AM
 • “Happy Beach (Season-1)” (Epi-15)
02:05 AM - 02:40 AM
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး” (အပိုင်း-၆၆)
02:40 AM - 03:40 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
03:40 AM - 04:10 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၁၇)
04:10 AM - 05:00 AM
 • “မနေ့ကဖြစ်သည် 2 ” (အပိုင်း-၄)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • “သုတသောမနှင့် လူ့ဘီလူး” (အပိုင်း-၃) တရားတော် [ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ]
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး” (အပိုင်း-၆၅) (Repeat)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:30 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show LIVE
09:30 AM - 10:15 AM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၁၆) (Repeat)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ LIVE
11:15 AM - 11:50 AM
 • “Happy Beach (Season-1)” (Epi-15)
11:50 AM - 12:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
12:00 PM - 12:25 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
12:25 PM - 01:00 PM
 • Cartoon Series (Magic Icecream Truck)
01:00 PM - 02:00 PM
 • “သုတသောမနှင့် လူ့ဘီလူး” (အပိုင်း-၃) တရားတော် [ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ]
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:00 PM
 • “မနေ့ကဖြစ်သည် 2 ” (အပိုင်း-၃) (Repeat)
03:00 PM - 03:45 PM
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၉၉)
03:45 PM - 04:05 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
04:05 PM - 06:00 PM
 • "ပဉ္စလှည့် (ရွာ-၂)" (ရဲတိုက်၊ မင်းဟိဏ်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ နိုဘယ်လ် ကျော်ကျော်၊ အော်န်ဆိုင်း) [ဒါရိုက်တာ- နေပိုင်]
06:00 PM - 06:05 PM
 • Health Fix -
06:05 PM - 06:55 PM
 • “ရွှေအိုရောင်ကမ္ဘာလေး” (အပိုင်း-၆၆)
06:55 PM - 07:55 PM
 • “မနေ့ကဖြစ်သည် 2 ” (အပိုင်း-၄)
07:55 PM - 08:35 PM
 • "ရွှေစံအိမ်ထက်က အဝယ်တော်" (အပိုင်း-၁၇)
08:35 PM - 09:25 PM
 • “ကျိန်စာပြယ် ဒဏ္ဍာရီ” (အပိုင်း-၁၀)
09:25 PM - 09:45 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
09:45 PM - 10:00 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
10:00 PM - 10:15 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
10:15 PM - 10:45 PM
 • “နန်းထိုက်သော ပန်းတစ်ပွင့်” (အပိုင်း-၉၉) (Repeat)
10:45 PM - 12:35 AM
 • "ပဉ္စလှည့် (ရွာ-၂)" (ရဲတိုက်၊ မင်းဟိဏ်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ နိုဘယ်လ်ကျော်ကျော်၊ အော်န်ဆိုင်း) [ဒါရိုက်တာ- နေပိုင်]
No TV Guide Yet